Sportieve visie Hageland United

Sportieve visie Hageland United

Lubbeek-Linden-Boutersem Hageland United richt zich specifiek op multimove en jeugdbasketbal voor zowel jongens als meisjes van 4 tot 18 jaar. Ze wil haar spelers een leuke, gezonde en motiverende vrijetijdsbesteding aanbieden. Onder de deskundige leiding van onze coaches brengen we kinderen en jongeren via een teamsport groepsgeest, wederzijds respect en sociale vaardigheden bij. We streven er ook naar dat elk individu maximale ontwikkelingskansen krijgt. We werken hiervoor met een leerlijn waarbij de belangrijkste pijlers aanwezigheid (op trainingen en wedstrijden) en inzet zijn. We willen dat er zo veel mogelijk spelers doorstromen naar de seniorsploegen.

Basketbal is een ploegsport. Spelers leren samen spelen. Bij de start van de opleiding ligt de nadruk vooral op het individu zodat bij iedereen het volledig potentieel naar boven kan komen. Bij het ouder worden, verschuift de focus meer en meer naar het spelen als team en speelt het individu in functie van de ploeg. Tot en met U12 maken we geen verschil tussen de sterke en minder sterke punten van een speler. We trachten de ontwikkeling van de speler in de breedte uit te bouwen. Spelers leren tot en met U14 op alle posities spelen en krijgen zeker geen vaste positie op het terrein toebedeeld. Vanaf U14 wordt er echt in functie van de ploeg gespeeld en trachten we in de eerste plaats de sterke punten van een speler te verbeteren wat uiteraard niet wil zeggen dat er niet meer aan minder sterke punten gewerkt wordt. Vanaf U16 wordt een speler op zijn of haar beste positie opgesteld en wordt er gewerkt in functie van de doorstroming naar de seniorsploegen.

Spelplezier en succeservaring blijven twee belangrijke pijlers doorheen de opleiding. Tot U8 ligt de focus op FUNdamentals. De nadruk ligt hier enkel op het spelplezier en het verwerven van de basisvaardigheden. We nemen niet deel aan een competitie. Bij U8 wordt er deelgenomen aan enkele peanutstornooien, bij voorkeur in de nabije regio.

Vanaf U10 richten ons in de eerste plaats op het competitieve provinciale niveau. Vanaf het seizoen 2021-2022 willen we in samenwerking met basketclub Tienen ook een landelijke U14-ploeg in competitie brengen.

Spelers worden voor wedstrijden geselecteerd in functie van inzet en aanwezigheid. Tot en met U12 staan wedstrijden volledig in functie van het leerproces. Winnen is geen doelstelling op zich. Bij U8 en U10 wordt het slangensysteem gevolgd. Bij U12 krijgen spelers speeltijd opnieuw in functie van inzet en aanwezigheid op training. Bij bekerwedstrijden en tornooien wordt wel steeds gespeeld voor de winst. Vanaf U14 gebeurt de opstelling en wordt er gespeeld in functie van winst.

Als er meerdere ploegen kunnen worden gevormd binnen één leeftijdsgroep is er tot en met U14 geen vaste manier om ploegen in te delen. De sportieve cel maakt de indeling van de ploegen in samenspraak met coaches en jeugdbestuur en deze wordt voorgelegd aan de speler en ouders. Dit kan (maar moet niet noodzakelijk) op basis van niveau zijn. Vanaf U16 wordt er steeds ingedeeld op basis van niveau.

Beginnende spelers worden in de eerste plaats ingedeeld in hun eigen leeftijdscategorie. Spelers kunnen in een hogere leeftijdsreeks worden ingedeeld als deze duidelijk bij de beteren in zijn of haar reeks hoort. Deze inschatting wordt gemaakt door de sportief coördinator in samenspraak met de coaches. De beslissing wordt uiteraard ook altijd besproken met de speler en de ouders. Deze beslissing is dan in principe blijvend. Spelers worden in principe niet ingedeeld bij een lagere leeftijdsreeks.